TRAINING PROTOCOL PALLIATIEVE ZORG THUIS - DEEL 1

Maandag 26 augustus jl. vond in een warm BisschopHamerhuis het eerste deel plaats van de training in het protocol Palliatieve Zorgplanning Thuis. Maar liefst 33 mensen namen aan de training deel: dertien expert verpleegkundigen palliatieve zorg, één verpleegkundig specialist palliatieve zorg, zeventien huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde, een coördinator palliatieve zorg van ZZG zorggroep.
De training werd verzorgd door dr. Bregje Thoonsen (huisarts), dr. Ria Duenk (onderzoeker, Radboudumc), drs. Suzanne Koning (docent-onderzoeker, HAN) en dr. Rob van der Sande (lector, Eerstelijnszorg HAN).        

IMG_62131JPG
De eerste trainingssessie was vooral gericht op het bekend worden met de inhoud en het proces van het protocol “palliatieve zorgplanning thuis”. E.e.a. is gedaan aan de hand van een power point presentatie van het protocol en de werkwijze van het onderzoek (zie onderaan de pagina) door Ria Duenk en een gezamenlijke bespreking van een papieren casus o.l.v. Bregje Thoonsen en Suzanne Koning.

TNBM02431JPG

Na de pauze hebben huisartsen en de expertverpleegkundigen afspraken gemaakt over de invulling van het protocol op drie 'momenten'.

KnipselJPG


TRAINING PROTOCOL PALLIATIEVE ZORG THUIS - DEEL 2

Maandag 18 november vond de tweede trainingssessie plaats. Hieraan namen  15 huisartsen en 13 expert verpleegkundigen  palliatieve zorg van ZZG zorggroep deel.

Voor de pauze ging het vooral om het delen van ervaringen met het maken van afspraken over de werkwijze van het protocol. Opvallend daarbij was dat lang niet alle huisartsen goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om met de expertverpleegkundigen samen invulling te geven aan de palliatieve zorg.  Om die reden werd aan een van de expertverpleegkundigen ruimte gegeven om te vertellen wat de functie en wijze van werken van de expertverpleegkundigen is.

Na de pauze is aan de hand van twee door de deelnemers zelf ingebrachte casussen en met behulp van twee acteurs geoefend in het voeren van het eerste gesprek met de patiënt.