Palliatieve Zorgplanning Thuis is een project van het Radboudumc (afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve geneeskunde) , de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (lectoraat Eerstelijnszorg) en ZZG zorggroep. Het doel van het project is het ontwikkelen en evalueren van een protocol voor huisartsen en wijkverpleegkundigen ten behoeve van de palliatieve zorg in de eerste lijn.


Aan het project hebben verder bijgedragen:  Zorgbelang Gelderland, Nijmegen op een lijn (NOEL), Huisartsenkring Nijmegen e.o., IKNL, Consortium PalZO, Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.